Chuyên mục dịch vụ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ của Robyo như Cà phê, trà gừng, tổ chức sự kiện, tư vấn bất động sản và vệ sinh công nghiệp